English | Türkçe
Hafriyat Hizmetleri

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Gaziantep’te oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve bu atıklarının geri dönüşüm ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının (beton, sıva, tuğla vb.) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılmasını yapmak ve geri dönüşümünü sağlamak üzere sorunların çözülmesi hedeflenmiştir.

Bu bağlamda ilimizde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Depolanması İşi; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Danışmanlık Müş. Özel Eğitim ve Kont. Hiz. İnş. Haf. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak 08.07.2014 tarihinden itibaren Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Kontrol Yapı Şube Müdürlüğü kontrolörlüğünde yürütülmektedir.