English | Türkçe
Kurumsal

Yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlar tarafından ihale edilmiş yapım, hizmet ve mal alım ihalelerine danışmanlık, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların bunlarla ilgili ihalelerine girmek.

Her türlü faaliyet alanında personel istihdam etmek, bu personelin mesleki eğitim gelişim programlarını düzenlemek, personel hizmeti sunmak, gerekli örgütlenmeler ve organizasyonları yapmak.


Konusu ile ilgili her türlü menkul mal ve gayrimenkul satın alınması, mevcut menkul mal ve gayri menkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait mal ve gayri menkullerin üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayri menkulleri üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayri menkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi, gerektiğinde bunları feshetmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek ve tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarda her türlü muameleleri yapmak,

Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği ve aldığı işletmeler araç satar veya kiraya verir.

Her türlü katı atığın ayrıştırılması, toplanması ve geri dönüşümüyle ile ilgili tesis kurmak, kiralamak ve bu tesisler üzerinden katı atık ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunup alım satım faaliyetlerini yürütmek, yürüttürmek, devretmek, kiraya vermek ve katı atık faaliyeti ile ilgili her türlü başkaca faaliyeti sürdürmek. Tıbbi atıklar ile ilgili her türlü iş ve işlemler yapmak, yaptırmak.