Gazi Danışmanlık A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ:

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulan ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda herhangi bir meslekten bireyin sahip olabileceği bir belgedir.

Bunun istisnaları tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği´nin otomatik olarak tanınması çerçevesindeki meslek sahipleri), mühendislik meslekleri ve en azından temel eğitimdir ve bunların giriş şartları kanunla düzenlenen bir meslektir. Mesleki yeterlilik belgesi diğer tüm meslekler için geçerlidir.

Mesleki yeterlilik sertifikaları, insanlara kendi uzmanlık alanlarında yeterli bilgi ve becerileri gösterme fırsatı verir. Bunun için MYK tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu görevlendirilmiştir. Bir meslek için mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, o meslek için akredite olan akreditasyon kuruluşu ile iletişime geçmelidir. Akredite bir belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunun uygun olduğunu tespit ederse kişi değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme, çeşitli sınav türlerini içerebilir. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir.

Bir adayın mesleki yeterliliği belirli bir süre ( 2 yıl, 5 yıl vb. ) için geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, geçerlilik süresinin uzatılması ve geçerlilik süresinin bitiminde yeni bir yeterlilik elde etme prosedürü her ulusal yeterlilikte ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

 

 

 

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.