Engelsiz Yaşam Merkezi

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

 

ÖZEL GEREKSİNİMLİLER EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

 

     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp Kuveyt Fonuna sunularak kabul gören, 5 milyon dolar (28.250.000 TL) hibe destekli olan Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 13.800 m² kapalı ve 18.640 m² açık alandan oluşan arsa üzerine inşa edilmiştir.

 

     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı mart ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de katılımıyla işitme, konuşma ve zihinsel engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla açılışı yapıldı.

 

     Özel gereksinimli bireylerin, gazi ve ailelerinin rehabilitasyon, psiko-sosyal destek ve ilgili hizmetlerinin planlı, programlı, etkin bir şekilde yürütülmesi esası; merkezin temel hedefini oluşturmaktadır.

 

     Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye’de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkezdir. 1050 öğrenci kapasitesine sahip, 26.02.2019 tarihi ile hizmet vermeye başlayan merkezden şu an 827 aktif öğrenci faydalanmaktadır. Merkez, destek eğitim ve eğitime destek birimleri olarak iki ana eğitim bölümünden oluşmaktadır.

 

Merkezin Destek Eğitim Birimleri

     Özel gereksinimli bireylere; Hastane ve RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimlerinin planlı ve programlı bir şekilde verildiği eğitim bölümleridir. Özel gereksinimli bireyler merkez kapsamında 7 bireysel ve 2 grup odası olarak ayrılmış farklı destek eğitim salonlarında rehabilite imkânı bulmaktadırlar. 

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı:  

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı:

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı 

 

Merkezin Eğitime Destek Birimleri

     Kendi kendilerine yetebilen özel gereksinimli bireyler yetiştirme ve verilen resmi eğitimlerin, sosyal alanlar ile desteklenmesi ile başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen eğitim bölümleridir.

 • Atölyeler (Müzik, Güzel Sanatlar, Ahşap, Robotik Kodlama, Dans/Halk Oyunları ve Gastronomi Mutfağı)

 • Kapalı Spor Salonu (Atletizm, Bocce, Badminton, Koorfbol, Futbol, Goalball, Futsal, Hentbol, Basketbol, Bisiklet, Dart, Masa Tenisi, Ayak Tenisi, Koordinasyon Parkuru, Doğa Yürüyüşü, Oturarak voleybol, Karate, Tekvando, Hemsball, Floor Curling)

 

 • Yüzme Havuzu

 

 • Mini Atölye

 

 • Snoezelen (Karanlık Oda)

 

 • Fitness Salonu

 

 • Hidroterapi

 

 • Sesli Kütüphane

 

 • Oyun ve Egzersiz

 

 • Özel gereksinimli bireylere yönelik erişilebilir kuaförlük hizmeti (Sevgi Makası)

 

Merkezde Eğitim Programları:

Merkezimizde, birçok eğitim programı ve terapi yöntemleri uzmanların gözetiminde kullanılmaktadır. Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programıyla bireylerin, sesletim ve ses bilgisel farkındalık becerilerini geliştirmeleri, günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları, sesini kalite, perde, şiddet, rezonans veya süre gibi özellikler yönünden yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları, alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri, okuma-yazma becerilerini geliştirmeleri, günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları sağlanmaktadır.

 

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı:

Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı kapsamında engellilerin bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları, dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri, sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri ve bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

 

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Birimi:

Konuşma problemi yaşayan bireye model olma, drama, oyun terapisi gibi yöntemlerle özel terapi etkinliklerimiz verilmektedir. Bireysel destek eğitim odalarında terapilerimiz alanında uzman eğitimciler (Dil ve Konuşma Terapistleri) tarafından yapılmaktadır. Bireysel destek eğitim odalarında kekemelik gecikmiş konuşma ve artikülasyon bozukluğu yaşayan bireylere eğitim verilmektedir. Dil ve konuşma güçlüğünde özellikle konuşmaya yönelik konuşma kartları, ilk ses kartları, çeşitli kuklalar, sesli puzzle, terapi aynası gibi materyaller kullanılmaktadır. Özellikle terapi aynası Dil, Dudak, Yanak, Çene, Nefes ve diğer dil konuşma çalışmaları egzersizleri yapılması planlanmaktadır.

 

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı:

İşitme engelli bireyler destek eğitim programıyla bireylerin; işitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, işitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri, iletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları, okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri, temel matematik becerilerini kazanmaları, akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Sınıfımızda 4 adet odyometri ölçüm cihazı bulunmaktadır. Cihaz ile periyodik bir şekilde işitme kabının seviyesini ölçerek işitme kaybının artmadığı tespit edilmektedir.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı:

Özel öğrenme güçlüğü nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Okuma yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma, dinleme, akıl yürütme yeteneği kazanma ve kullanabilmesinde zorluk yaşayan bireylere bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Bireyde görülen konuşmada gecikme, harfleri yazarken ve okurken karıştırma, yönergelere

 

Otizm Spektrum Bozukluklar Destek Eğitim Programı:

Otizm spektrum bozukluklar destek eğitim programıyla, bireylerin işlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri, sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleriyle akademik becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

 

Görme Engelliler Destek Eğitim Programı:

Görme Engelliler biriminde görme yetersizliği tanısı almış bireylere eğitim verilmektedir.

Eğitim programı kavramsal sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan özle eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan görme yetersizliği olan ve her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitimler bireysel ve grup destek eğitimi olarak uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

 

BRAİLLE EĞİTİM ODASI

Braille eğitim odasında görmek yetersizliği olan bireylere okuma- yazma becerisi kazandırmaya ve bireylerin bu becerileri geliştirmeyi hedeflenmektedir.

Bu süreçte eğitime kabartma yazı tableti ve kabartma yazı kalemi ile başlanmaktadır. İlerleyen süreçlerde Daktilo ve klavye eğitimi ile okuma yazma becerisi geliştirilmektedir.

 

 

Danışmanlık Hizmetleri:

 

 • Sosyal Servis Danışmanlığı Hizmeti: 6 psikolog ve 1 psikolojik danışman ve 1 sosyal hizmet uzmanı ile özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri desteklenerek sosyal hayat ve toplumsal yaşam becerileri kazandırılmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin psikolojik destek ve rehabilitasyon sürecinde ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetleri, aile danışmanlığı ve ihtiyaca yönelik oyun terapisi hizmeti verilmektedir.

 • Hukuk Danışmanlığı Hizmeti: Merkezde görev alan avukat, özel gereksinimli birey ve ailelerinin yasal hakları, hukuksal alanda yaşadıkları sorun ve süreçler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Sağlık Danışmanlığı Hizmeti: Merkez bünyesinde diyetisyen, hemşire ve hasta bakım personelleri görev almakta olup bireylerin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, engel gruplarına göre özel beslenme programlarının ddüzenlenmesi, sağlık kontrol uygulamalarının yapılması ile bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kuaförlük Hizmeti: Engelli bireylerin öz bakımlarını sağlayabilmesi ve engelli bireyler ile ebevenlerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmesi için Engelsiz Yaşam Merkezimizde kuaförlük hizmeti verilmektedir.