İlkelerimiz

  • Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevresel değerlerin korunmasını sağlamak.
  • Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak.
  • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sağlamak.
  • Güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek.
  • Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden adil olmak.
  • İnsana saygılı, etkin ve verimli sağlık hizmetleri sunmak.