Kalite Politikamız

Gazi Danışmanlık A.Ş. olarak kalite politikamız; Sunduğumuz tüm hizmetlerde katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak mevzuat hükümlerinin uygulanmasının sürdürülebilirliğini sağlamak, bu hükümlerle müşteri ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve tüm çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmaktır. Tüm süreçlerde, müşterinin temel ihtiyaç ve sosyal beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak, tüm çalışanlara kalite bilincini benimsetmek, tedarikçilerle, kazan kazan ilkesi çerçevesinde karşılıklı yarara dayanan bir iş birliği içerisinde olmaktır. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.