GAZİ DANIŞMANLIK

Sunduğumuz tüm hizmetlerde katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak mevzuat hükümlerinin uygulanmasının sürdürülebilirliğini sağlamak, bu hükümlerle müşteri ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve tüm çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmaktır.

HAKKIMIZDA

ŞİRKETİMİZ 18.02.2005 TARİHİNDE MÜŞAVİLİK, ÖZEL EĞİTİM VE KONTRÖLLÜK VE HAFRİYAT HİZMETİ AMACIYLA KURULMUŞ OLUP;
1. HAFRİYAT İŞLETMECİLİĞİ
2. PERSONEL ÇALIŞTIRMA HİZMET İŞİ
3. ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ
4. MYK BELGELENDİRME İŞİ
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEKTEDİR.

MİSYONUMUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyemize personel sağlamak ve eğitimler vererek bu personellerin verimliliklerini arttırmaktır. Yetkin ve nitelikli personel sağlamak adına personel yeteneklerini belgelendirmektir.

VİZYONUMUZ

Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırmak için personel belgelendirme alanında en iyi hizmeti sağlamaktır.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

PT.01/R.00/1.1
Gazi Danışmanlık olarak tüm faaliyetlerimizi sürdürürken;
 • Tüm yasal düzenlemeler ve belgelendirme kurallarını içeren TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun davranacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin tamamının tarafsızlığından sorumlu olduğumuzu ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde hizmetlerimize ulaşımı, zorlaştırıcı veya kolaylaştırıcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,
 • Tüm başvuru sahiplerine eşit mesafede tarafsız ve adil hizmet vereceğimizi,
 • Herhangi bir kurum, kuruluş veya başvuru sahibi ile aramızda tarafsızlığımızı etkileyecek mali, ticari, müşteri yönlendirme veya çıkar amaçlı bir ilişki içinde bulunmayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde, makul olmayan mali koşullardan veya bir derneğe veya gruba üyelik gibi kısıtlayıcı şartlardan dolayı sınırlandırma yapmayacağımızı,
 • Tüm prosedür ve çalışma faaliyetlerimizde, tarafsızlığın daha iyi nasıl sağlanabileceğini analiz edeceğimizi, tarafsızlığı bozabilecek tehditleri sürekli olarak tespitte bulunacağımızı ve iyileştirme faaliyetlerine devam edeceğimizi,
 • Tüm personele karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı,
 • Çalışanlarımıza tarafsızlık ilkesine aykırı yönde herhangi bir baskı yapmayacağımızı ve dışarıdan da gelebilecek baskıların kararı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,
 • Hiçbir personelden haksız talepte bulunmayacağımızı ve başka tarafların da bulunmasına izin vermeyeceğimizi,
 • Belgelendirme hizmetinden faydalanan kişi/kuruluş ile son iki yıl içinde ticari faaliyette bulunan herhangi bir çıkar ilişkisi olan, akrabalık ve/veya benzer bir ilişki olan çalışana görev vermeyeceğimizi,
 • Kamu ile paylaşılan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olacağını,
 • Belgelendirme adayları hakkında edindiğimiz bilgilerin gizliliğini korumayı, Belgelendirme sınav sorularının ve uygulamalarının gizli tutulacağını; tarafların kendi talepleri veya kanuni bir yükümlülük olmadığı sürece üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını; tüm çalışanlarımız, ilgili kurullarımız ve tedarikçilerimizle bu politikada geçen şartlar dâhilinde çalışılmasını sağlayacak taahhütnameler imzaladığımızı, kamuoyuna, belgelendirme adaylarına, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize beyan ve taahhüt ederiz.


GAZİ DANIŞMANLIK

Gazi Danışmanlık Belgelendirme olarak kalite politikamız;

  Hizmet vermeye yetkili olduğumuz ulusal yeterliliklerde, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” ve “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standardına uygun olarak bağımsız, tarafsız, adil ve güvenilir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

  Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, ilgili taraflara eşit ve adil davranmak ile etik kurallara uymak temel ilkelerimizdir. Bu yönetim anlayışı ile hizmet sunan kuruluşumuz, oluşturduğu Kalite Yönetim Sistemini uygulamakta, sürdürmekte ve sürekli iyileştirmektedir.

Hedeflerimiz;
 • Bölgeye hitap edecek şekilde referans kuruluş olmak.
 • Sunduğumuz hizmetin en üst seviyede olmasını ve bununla beraber en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Akreditasyon kapsamındaki meslek sayısını artırmak,
 • Artan iş kapasitesine göre gerekli fiziki ortamı sağlamak.

a. Adil olmak,
b. Şeffaf olmak,
c. İlerleme odaklı olmak,
d. Yenilikçi olmak,
e. Yüksek kalite anlayışı ile hizmet vermek,
f. Paydaşları ile iş birliği içinde olmak,
g. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaktır.

GAZİ DANIŞMANLIK yönetimi, İSG politikasını oluşturmuştur. İSG Politikası her yıl yapılan yönetimin gözden geçirme faaliyetleri sırasında gözden geçirilir ve gerek görülürse revize edilir.
İSG politikasının şirketin tümüne yayılmasından ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılıp uygulanmasından her kademedeki yöneticiler sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği politikası web sitesinde yayınlanarak, duvarlara asılarak, eğitimlerle veya çalışanlarla yapılan toplantılarda duyurularak daha iyi anlaşılması sağlanır. Bu politika Genel Müdür tarafından imzalanmış olup bu el kitabının GAZİ DANIŞMANLIK Hakkında bölümünde yer almaktadır.
Gazi Danışmanlık Hizmet Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2005 yılında Gaski A.Ş. ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak iştiraki olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Gaski ve Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyacı olan vasıflı -vasıfsız personel ihtiyacını karşılamaktadır. Aynı zamanda Gaziantep il sınırları içerisinde çıkan inşaat yıkıntı atıkları ve hafriyatın sağlıklı bir şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi işlemlerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirmektedir. Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırmak için en iyi hizmeti sağlamaktır. Abdülhamithan hafriyat sahası ve Taşlıca hafriyat sahası olmak üzere tarafımıza tahsis edilen aktif olarak çalıştığımız 2 adet saha bulunmaktadır.

1. HAFRİYAT İŞLETMECİLİĞİ
2. PERSONEL ÇALIŞTIRMA HİZMET İŞİ
3. ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ
4. MYK BELGELENDİRME İŞİ


GAZİ ŞEHRİMİZDE OLUŞAN TÜM HAFRİYATIN TOPLANMASI, GEÇİCİ DEPOLANMASI, YERİNDE BERTARAFI, ALT YAPI, YOL VE DOLGU MALZEMESİ OLARAK ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI VE İLÇE BELEDİYELERLE BİRLİKTE KOORDİNELİ OLARAK YÖNLENDİRİLMESİ VE DEPOLAMA SAHALARINA DEPOLANMASINI İÇEREN SİSTEMDİR.
SİSTEMİN AMACI; YÖNETİM ANLAYIŞI İNSAN, ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZME DOĞRULTUSUNDA OLAN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİRDE OLUŞAN TÜM HAFRİYATIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARI MİNİMUMA İNDİREREK DAHA AZ EMİSYON DAHA ÇOK KARBON AYAK İZİ, DAHA AZ ATIK VE DAHA AZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ HEDEFLEMEKTEDİR. 1.A.A) HAFRİYAT DEPOLAMA SAHALARIMIZ
GAZİANTEP İL SINIRLARI İÇERİSİNDE FAAL OLARAK İKİ ADET HAFRİYAT DEPOLAMA SAHAMIZ BULUNMAKTADIR. BUNLAR; ŞEHİTKAMİL İLÇEMİZDEKİ “TAŞLICA HAFRİYAT DEPOLAMA SAHASI” VE ŞAHİNBEY İLÇEMİZDEKİ “ABDÜLHAMİDHAN HAFRİYAT DEPOLAMA SAHASI”DIR.

TAPU FOTOKOBİSİ
İHALELİ İŞLERDE İHALE SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ
KAT KARŞILIĞI/İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
VEKÂLETNAME FOTOKOPİSİ
KİMLİK FOTOKOPİSİ
VAZİYET PLANI
PLANKOTE
FİRMA KAŞESİ
HAFRİYAT FİRMASI İLE BİRLİKTE BAŞVURU YAPILACAKTIR
* (HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIĞI TAŞIMA KABUL BELGESİ ÖRNEKTİR FOTOĞRAFI)

ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE OLAN MOBİL DARBELİ KIRICI ŞEHİRDE OLUŞAN İHTİYACA GÖRE FİRMALARA KİRALANMAKTADIR.

ŞİRKETİMİZ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEŞEKKÜLÜ OLUP, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BAĞLI KURULUŞU GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE PERSONEL TEDARİKÇİSİ OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLETİLMEKTE OLAN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ, GÖRME, İŞİTME, ZİHİNSEL, DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ, ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, YAYGIN GELİŞİM VE BEDENSEL ENGELLİ OLMAK ÜZERE 7 ALANDA ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYET YÜRÜTMEKTEDİR.

ŞİRKETİMİZ 5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU KAPSAMINDA YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞU OLARAK FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

ONLİNE BAŞVURU YAP

İlgili madde için Tıklayınız


İlgili madde için Tıklayınız