Hafriyat Yönetimi

HAFRİYAT YÖNETİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

 

Maden Alanlarının Rehabilitasyonu:

Gaziantep’te şehrin büyümesi ve kentsel dönüşüm ile birlikte büyüyen inşaat sektöründe oluşan hafriyat atıklarının kontrolsüz dökülmesi ve bu nedenle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli projelendirme ve izin süreçleri yürütülerek vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları tarafımızca depolama sahası olarak kullanılmakta ve doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat atığı ile doldurulmakta olup, daha sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılmaktadır.

 

 HAFRİYAT TAŞIMA KABUL BELGESİNİ NEDEN ALIYORUM?

 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, Gaziantep Büyükşehir sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve kontrollü olarak depolanması Şirketimizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Yönetmelik uyarınca (Madde 9): Atık üretici, faaliyete başlamadan önce atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesini almakla yükümlüdür. Söz konusu yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu uygulama yetki devri, Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.04.2014 tarih ve 51148829020-108 sayılı Bakanlık Oluru ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yapılmış olup, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı hareket eden tüm özel/tüzel kişiliklere Çevre Kanununun 20. Maddesinin (r) bendine göre idari yaptırım uygulanmaktadır.