Çevre Kanunu: 9 Ağustos 1983 yılında Türkiye'de kabul edilen 2872 sayılı kanundur. Amacı; Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

 

Çevre Kanununu görüntülemek için Tıklayınız

 

 

 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliktir. Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.

 

Hafriyat Yönetmeliğini görüntülemek için Tıklayınız