İNŞAAT İŞÇİSİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

16UY0253-2

 

İnşaat İşçisi (Seviye 2); bir mesleği yapabilecek kadar becerisi olmamakla beraber, inşaat işlerinin temel kavramlarını ve ekip içinde çalışmayı bilen, öğrenmeye açık, iş disiplini olan, inşaat kaba işlerinde iş ve meslek ayrımı yapmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemi çerçevesinde işleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri

BELGELENDİRME AMACI

Adayların İnşaat işçisi mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

 

 

İNŞAAT BOYACISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

11UY002-3

İnşaat Boyacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri

BELGELENDİRME AMACI

Adayların İnşaat işçisi mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

 

DUVARCI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

12UY0048-3

Duvarcı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir malzeme ve pres tuğla ile duvar örme uygulaması yapan, taş duvar ören, baca ören, şömine/barbekü yapan, cam tuğla ile duvar ören, uygulama sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

BELGELENDİRME AMACI

Adayların Duvarcı mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

ALÇI SIVA UYGULAYICISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

12UY0055-3

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması

BELGELENDİRME AMACI

Adayların Alçı sıva uygulayıcısı mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

AHŞAP KALIPÇI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

11UY0011-3

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapan, kalıp kurma öncesi hazırlık yapan (aksları belirleyen, dikmeleri hazırlayan, temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlayan), ahşap kalıbı yapan (temel kalıbı, kolon kalıbı, perde kalıbı, kiriş kalıbı, döşeme kalıbı ve merdiven kalıbı yapan), beton döküm öncesi ve beton döküm sürecinde kalıp kontrolü yapan, kalıbı söken, kalıbı bir sonraki işe hazırlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

BELGELENDİRME AMACI

Adayların Ahşap Kalıpçı mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

SERVİS ARACI ŞÖFÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

17UY0328-3

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergâh doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan nitelikli kişidir.

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

BELGELENDİRME AMACI

Adayların servis aracı şoförlüğü mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 

TAKSİ ŞÖFÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

17UY0330-3

Taksi Şoförü ( Seviye 3) ; iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtla ( taksi), fiyat tarifesi ile belirlenmiş belirli bir ücret karşılığında, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.

17UY0330-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0330-3/A2: Taksi Şoförlüğü Yapılması

BELGELENDİRME AMACI

Adayların taksi şoförlüğü mesleğini icra etmek için gereken nitelikleri ve mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgelemek.

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.